Oferta

Doradztwo Informatyczne

  • Audyty technologiczne, bezpieczeństwa, architektury – pomagamy w weryfikacji przyjętych założeń z produktem końcowym. Wskazujemy sposoby ulepszenia rozwiązania.
  • Analizy przedwdrożeniowe, specyfikacja wymagań – pomagamy w opisaniu wymagań organizacji planowanych do osiągnięcia celów oraz weryfikacji uzasadnienia ekonomicznego wdrożenia przed podjęciem decyzji o wyborze lub implementacji rozwiązania informatycznego.
  • Metodyka wytwórcza i zarządzanie cyklem życia oprogramowania – pomagamy definiować, wdrażać lub modyfikować proces wytwarzania oprogramowania w ramach działu IT klienta, uruchamiamy procesy zarządzania cyklem wydań i wdrożeń oprogramowania w środowisko produkcyjne.
  • Zarządzanie projektami– pomagamy w uruchomianiu biura projektowego lub zarządzamy w imieniu klienta projektami wewnątrz jego organizacji, dzięki czemu klient korzysta z doświadczeń i najlepszych praktyk sprawdzonych w podobnych przedsięwzięciach.
  • Zarządzanie jakością – pomagamy w kontroli jakości wytwarzanych produktów oraz projektów informatycznych. Wspieramy przygotowanie planów zapewnienia jakości, scenariuszy testowych, testów oprogramowania oraz budowę środowisk testowych.
  • Wynajem konsultantów – udostępniamy konsultantów o wymaganych kompetencjach w długoterminowych projektach zarządzanych bezpośrednio w organizacji klienta.